Đổi Server Nếu Không Load Được:

2 con cu cho vào mồm thì mới chịu dừng