Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Sếp đưa cặc ra cho em bú